3dbuzz guestbook

fisierul guestbook.php este structurat pe 4 sectiuni.
Sectiunile sunt corespunzatoare celor 4 fisiere:config.php, conect.php, tabel.php, adaug.php

index.php

 

<?php
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config.php");

 //variabila $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] din vectorul sistem $_SERVER ne furnizeaza calea pana la documentul nostru php, adica folderul unde se afla inde.php.

include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/conect.php");

include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/adaug.php");

include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/tabel.php");

?>

 

Baza de date denumita “test” in care se afla o tabela “elevi” cu structura

[ `auto` int, `nume` char, `prenume` char, `varsta` int, `adresa` char]

 

1. config.php
setarile pentru host, user name, parola si baza de date

<?php

$db_host="localhost";
$db_user = "root";
$db_password = "";
$db_name = "test";

?>

2. conect.php
conexiunea la host cu username si parola si apoi la baza de date

<?php

$connection=mysql_connect($db_host,$db_user,$db_password); //se realizeaza conexiunea la host, variabila $connection memorand informatiile conexiunii
echo "conectare reusita ";       //afisam un mesaj pentru a sti ca avem conectare
mysql_select_db($db_name, $connection); // folosindu-ne de variabila $connection, ne conectam si la baza de date

?>

3. tabel.php
Afisarea inregistrarilor din tabela

<?php
$query= "SELECT * from elevi";
$result=mysql_query($query, $connection); //functia mysql_query (avand ca parametri conexiunea $connection si interogarea tabelului $query) returneaza in variabila $result rezultatul interogarii

echo "<table border='1'>" ; //incepe tabelul

for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++) // numar de randuri in tabel egal cu numarul de randuri din rezultatul interogarii $result -  mysql_num_rows($result)
{

if($i%3==0) //se poate colora fiecare rand in mod diferit ;
{
echo "<tr bgcolor='#EEEEEE'>";
}
else
{

echo "<tr bgcolor='#E0E0E0'>";
}

$nume=mysql_result($result,$i,"nume"); // extragem din inregistrarea $i (linia $i din tabel sau in cazul nostru $result ), valoarea din campul "nume" si o introducem in variabila $nume

echo "<td>". $nume."</td>  "; 

$prenume=mysql_result($result,$i,"prenume"); 

echo "<td>". $prenume."</td>   ";

$varsta=mysql_result($result,$i,"varsta"); 

echo "<td>". $varsta."</td>   ";

$adresa=mysql_result($result,$i,"adresa"); // adresa

echo "<td>". $adresa."</td>   ";

echo "</tr>"; // se inchide fiecare rand

}
echo "</table>"; // se inchide tabelul

?>

 

4. adaug.php

<form action="index.php" method="GET">  // formular care specifica scriptul caruia i se trimite informatia - index.php si metoda - GET
Nume: <input name="nume" type="text" />     <br />
Prenume: <input name="prenume" type="text" />        <br />
Varsta: <input name="varsta" type="text" />     <br />
Adresa: <input name="adresa" type="text" />
<input type="submit" name="" value="Adauga" />
</form>

<?php

/*
echo $_GET["nume"]."<br>";  // e bine sa avem o modalitate de verificare a transmiterii informatiei in vectorul $_GET prin afisare in caz ca ceva nu merge
echo $_GET["prenume"]."<br>";
echo $_GET["varsta"]."<br>";
echo $_GET["adresa"]."<br>";
*/

$i=5;
$nume= $_GET["nume"];
$len=strlen($nume); //se verifica daca lungimea textului introdus in campul nume este mai mare decat 0
if($len>0) // doar daca a fost introdus ceva la campul nume adaugam in tabel; nu dorim sa adaugam o inregistrare vida
{

$prenume=$_GET["prenume"];   $varsta= $_GET["varsta"]; $adresa= $_GET["adresa"] ;

$query= "INSERT INTO `elevi` ( `elevi` , `nume` , `prenume` , `varsta` , `adresa` ) VALUES ('$i','$nume' ,'$prenume' ,'$varsta' , '$adresa'  )";
//ca si in cazul afisarii in tabel, o variabila text memoreza comanda sql de inserare a valorilor din formular in tabel

mysql_query($query, $connection); //se aplica comanda memorata in $query

}

?>